Südafrika

Moholoholo

17.01. – 01.02.17 2017-Reisebericht-01 Fotos
01.02. – 17.02.17 2017-Reisebericht-02 Fotos
17.02. – 10.03.17 2017-Reisebericht-03 Fotos
10.03. – 07.04.17 2017-Reisebericht-04 Fotos
07.04. – 04.05.17 2017-Reisebericht-05 Fotos
04.05. – 04.06.17 2017-Reisebericht-06 Fotos

Daktari

15.06. – 05.07.17 2017-Reisebericht-07 Fotos

Prime Crew

05.07. – 17.07.17 2017-Reisebericht-08 Fotos
17.07. – 02.08.17 2017-Reisebericht-09 Fotos

Cornellskop

02.08. – 18.08.17 2017-Reisebericht-10 Fotos
18.08. – 06.09.17 2017-Reisebericht-11 Fotos
06.09. – 23.09.17 2017-Reisebericht-12 Fotos
23.09. – 07.10.17 2017-Reisebericht-13 Fotos